Zapraszamy do zakupu Bonów Prezentowych o nominałach 50, 100 lub 200 zł .

Zamówienia na Bony są przyjmowanie mailowo lub telefonicznie,

Regulamin Bonów Prezentowych

Warunki ogólne

 1. Wydawcą Bonu Prezentowego jest firma Todom Anna Zaremba-Rollauer z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stalowa 82, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.kadoro.pl.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.

 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

 4. Bony można zamawiać mailowo: sklep@kadoro.pl lub telefonicznie: 71 354 25 45.

 5. Bony są wydawane w nominałach 50, 100 lub 200 zł, zawierają unikalny kod i datę ważności.

 6. Bony są przesyłane Nabywcy w postaci elektronicznej (plik pdf) do samodzielnego wydrukowania.

 7. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy www.kadoro.pl (zwanym dalej Sklepem).

 8. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 9. Posiadacz Bonu Prezentowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie ważności określonym na dokumencie Bonu Prezentowego.

 10. Okres ważności Bonu Prezentowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu.

 11. Niewykorzystanie Bonu w terminie ważności powoduje jego utratę.

 12. Wydanie Bonu Prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

Realizacja Bonu Prezentowego

 1. Posiadacz Bonu Prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego wyłącznie na towary z oferty sklepu internetowego Wydawcy.

 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy.

 3. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz. Skorzysta z niego pierwsza osoba, która go poda, należy więc chronić kod przed utratą lub dostępem osób trzecich.

 4. Kod należy wpisać, przy składaniu zamówienia w Sklepie, w pole „Kupon rabatowy” lub „Informacje dodatkowe”.

 5. Bony Prezentowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości. Zamówienie może mieć wartość wyższą niż wartość bonu. Nadwyżkę należy opłacić przelewem lub gotówką przy odbiorze.

 6. Bon pokrywa także koszty wysyłki poda warunkiem, że wartość zamawianych produktów plus koszty wysyłki jest niższa niż wartość bonu.

 7. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Wydawca nie zwraca różnicy.

 8. Wartość Bonu nie naliczy się automatycznie, realizacja nastapi po weryfikacji ważności Bonu przez obsługę Sklepu.

 9. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Prezentowyh przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

 10. Zabrania się odsprzedawania Bonów Prezentowych osobom trzecim.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.

 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Sklepu.

 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej i może być wykorzystana jedynie na zakup towarów.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Prezentowy jak również posiadacz Bonu Prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Zakup Bonu Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Prezentowy jak również posiadacz Bonu Prezentowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.