Dla wszystkich klientów dokonujących większych zamówień przygotowaliśmy Karty Stałego Klienta. Umożliwiają one dokonywanie zakupów ze stałą zniżką, niezależnie od obowiązujących niższych kuponów rabatowych z newslettera.

Osobisty kod rabatowy jest powiązany z kontem klienta, dlatego przy złożeniu każdego zamówienia nasz system automatycznie pomniejszy kwotę do zapłaty o przyznany rabat - nie trzeba pamiętać i przechowywać skomplikowanych kodów, które mogą się zgubić lub zniszczyć.

Kod rabatowy będzie ważny przez okres sześciu miesięcy. Jeśli w tym czasie dokona się zakupów na określoną kwotę, kod zostanie przedłużony na kolejne pół roku.
Szczegółowe przedziały zakupów i odpowiadające im rabaty przedstawia poniższa tabelka.

 

Wartość zamówień zrealizowanych w ciągu 6 miesięcy
Wysokość rabatu
powyżej 500 zł 7%
powyżej 1000 zł 10%
powyżej 1500 zł
12%
powyżej 2000 zł 15%

 

Rabaty nie są przyznawane automatycznie w momencie osiągnięcia określonego pułapu, a przydzielamy je ręcznie. Jeśli zatem wartość zrealizowanych zamówień przekracza wymienione progi (można to sprawdzić na stronie Twoje zamówienia po zalogowaniu się) a nie masz jeszcze odpowiedniego rabatu, napisz do nas a przydzielimy Ci go ręcznie.

UWAGA

Rabaty stałego klienta nie sumują się z innymi kodami rabatowymi i promocjami i dotyczą zakupów dokonanych przez stronę www.kadoro.pl.