Koral syntetyczny

Koraliki z syntetycznego korala.

Koral syntetyczny
Koral syntetyczny

Koraliki z syntetycznego korala.